Contractwerk

Contractwerk is een organisatievorm waar leerlingen van 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar zelfstandig, met een contractblad , taken/opdrachten uitvoeren.  Verworven kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes worden op deze manier vastgezet en extra ingeoefend.   Op de contractbrief staat vermeld welke taken ze moeten doen. Zij kunnen deze individueel, per twee of in groep uitvoeren. De leerkracht treedt op als coach.