Hoekenwerk

Hoekenwerk is een organisatievorm waar leerlingen op zelfstandige basis taken/opdrachten  uitvoeren. Tijdens het hoekenwerk kunnen de leerlingen individueel of in groep werken.  Op het takenbord (wat de leerlingen al kennen vanuit de kleuterschool) lezen zij af welke ‘moet – opdrachten’ afgewerkt moeten worden binnen een bepaalde periode.   Het is de bedoeling dat zij zelf plannen in de tijd wanneer zij deze opdrachten afwerken.  Er wordt steeds gedurende 14 dagen gewerkt rond een bepaald WO – thema.  Tijdens het hoekenwerk krijgen de kinderen de kans om verworven kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes vast te zetten en in te oefenen. De leerkracht staat in voor de begeleiding van de hoeken en kan eventuele interventies uitvoeren.  Deze werkvorm wordt in het 1ste en het 2de leerjaar toegepast.