Klimraad

Onze school heeft sinds vorig schooljaar een eigen leerlingenraad, namelijk De Klimraad. 

Maandelijks komen de afgevaardigden samen en bespreken we de ideeën van de kinderen.

 


Doel

De betrokkenheid van de leerlingen vergroten binnen het schoolgebeuren.

 

De leerlingen leren meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren, luisteren naar meningen, voorstellen doen, oplossingen en antwoorden zoeken, zich verstaanbaar maken en leren uitdrukken.

Wie

In elke klas (vanaf 3de leerjaar) mochten de kinderen zich kandidaat stellen om te zetelen in de leerlingenraad. Daarna werd er anoniem gestemd in de klas. De twee kinderen met de meeste stemmen zijn de afgevaardigden geworden.

 

Deze raad bestaat uit twee afgevaardigden van elke klas (vanaf 3de leerjaar), juf Anne en juf Sofie.

 

De afgevaardigden van het 6de leerjaar brengen steeds verslag uit in het 1ste leerjaar, de afgevaardigden van het 5de leerjaar doen dit in het 2de leerjaar.

Verloop

De Klimraad komt maandelijks samen.

We starten steeds met het doornemen van het vorige verslag.

Dan bespreken we de nieuwe ideeën die via een kringgesprek in de klas en de ideeënbus zijn verzameld.

Na de bespreking met de afgevaardigden wordt het verslag besproken met de leerkrachten.

De afgevaardigden brengen steeds hun klasgenootjes op de hoogte van de beslissingen.